Our Benefactors

$25,000 – 29,999
United Technologies Corporation

$20,000 – 24,999
Christopher Onzol

$15,000 – 19,999
Jane Kaczmarek

$10,000 – 14,999
Consulate General of the Republic of Poland in Los Angeles

$2,500 – $4,999
Andreas Eckstein
Chopin Foundation of the United States

$1,000 – $2,499
Ala & Andrzej Biernacki
Brad Bigelow
Jeremie & Janet Favreau
Lechoslaw Gala
Wojciech Kocyan
John Olszewski
Helena & Janusz Swider
Joanna & Krzysztof Tukaj
Adam Wibrowski

The Elfi von Dassanowsky Foundation
Embassy of the Republic of Poland
POLAM Federal Credit Union

$500 – $999
Stephen & Gloria Andruszkewicz
Mary-Claire & Robert Baxley
Charles Fierro
Mayur Patel
Bogdan Piwowar
Michael Pawlicki
Linda Plochocki
Teresa Proscewicz & Sherman Hewson
Dmitry Rachmanov
William Wellborn

GoodSearch
California Electrical Services

$250 – $499
Ewa & Marek Barylak
Boguslawa & Gerd Doerr
Benjamin Hill
Roman Manko (Stackwall)
Andjey Mossakowski
Zbigniew Nyczak
Jola & Marek Przywara
Virginia & Mark Saya
Liliana Palti & Stefan Sznajder
Jola & Alex Wilk
Peter Yazbeck

$100 – $249
Liova and Cecil Anderson
Jeffrey Arnold
Margaret & Jan Augustyniak
Marek Bazan
Grzegorz & Halina Bilinski
Don & Sandra Bostrom
Colleman, Gary & Dayna
Philip Dore
Sonja & Eli Domazet
Andrzej & Lidia Dowen
Mariola & Marek Ficinski
Edward A. Francis, Jr.
Agnes Guerrero
Louis Gutierrez
Jolanta Herz
Wojciech & Elzbieta Jaskiewicz
Jaskiewicz (Artistic Dental Design)
Natalia Kaminski
Helena & Stanley Kolodziej
Anna & Jim Kosinski
Daniela & Marian Kosinski
Iwona & Edward Kurzawa
Chung Chi Leung
Alison & Charles Lifland
Magdalena & Kristopher Lotolc
Zoran Lozo
Michael Marando
Bogdan Markowicz
Eva Matysek
Mitsuko Nakatomi
Anna & Tomasz Pawlowski
Krzysztof Plich
Liliana & Piotr Raczkiewicz
Francoise Regnat
Robbins (HTH Architects)
Krystyna Slezak
Aneta Stirling
Leul Tewelde
Les & Ania Zador
Margaret Zambrano
Roman Zawadzki
Kurtis Zimmer

Andrzej Dąbrowski (‘Polka’ Restaurant)
Google

$1 – $99
Grace Afsari
Robert Allen
Jadwiga & Jerzy Antczak
Barbra Arnston
Augustyniak
Krystyna & Maciek Bacik
Olin & Ann Barrett
Sal Barrios
Greg & Halina Bilinski
Pavel Brustinov
Maurice Castaneda
Elizabeth Cathers
Chris & Sara Cho
Craig Cockrell
Ginger Detoy
Asia & David Fernandez
Steven Filkin
Cecil Flowers
Ray Fontana
Francesco & Linda Funiciello
Agnieszka Gilczynska
Rex Gourney
Bob Grdanc
Tim Higgins
Tyler Hill
Dennis Jones
Larry Letvinuck
Natalia Kaminski
Krystyna & Paul Kaszubowski
Patricia Kaufman Rose
Ketrick
Raymond Kim
John Kirschbaum
Basia & Andrzej Kozlowski
Krystyna & Boguslaw Kuszta
Chris Maczuga
Fred Manaster
Dan Matejczyk
Bohdan Oppenheimer
Elzbieta Pyrzynski
Barbara Sax
Ronald Toole
Christin Venema
Anna Sawa
Malgorzata Skibicki
Mark Sullivan
Bozena Szeremeta
Jaclyn Wishnow
Dan Wisner
Marek Zebrowski

Thank you for your generosity.

Board of Directors